מילות השיר:
אל אחד בראני ואמר חי אני כי לא יראני האדם וחי ברא הכל בחכמה בעצה ובמזימה מאוד נעלמה מעיני כל חי
צמאה, צמאה נפשי לא-לוקים לקל חי ליבי ליבי ובשרי ירננו לקל חי צמאה צמאה נפשי לאלוקים לקל חי ליבי ליבי ובשרי ירננו לא-ל חי