מילות השיר:
אין כאלוקינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו
מי כאלוקינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו.
נודה לאלוקינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו.
ברוך אלוקינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו