מילות השיר:
בעת ההיא אביא אתכם
ובעת קבצי אתכם
כי אתן אתכם לשם ולתהלה בכל עמי הארץ
בשובי את שבותיכם לעיניכם אמר ה'