מילות השיר:
קוה אל השם חזק ויאמץ ליבך וקוה אל השם
אין קדוש כהשם
כי אין בלתך ואין צור כאלוקינו