מילות השיר:
אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני
תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי,
אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי