מילות השיר:
והוי יודע שהקדוש ברוך הוא טהור ומשרתיו טהורים
ונשמה שנתן בך טהורה היא