מילות השיר:
התנערי מעפר קומי,
לבשי בגדי תפארתך עמי,
על יד בן ישי בית הלחמי,
קרבה אל נפשי גאלה.

התעוררי התעוררי,
כי בא אורך קומי אורי,
עורי עורי שיר דברי,
כבוד ה' עלייך נגלה.

בואי בשלום עטרת בעלה,
גם בשמחה ברינה ובצהלה,
תוך אמוני עם סגולה,
בואי כלה בואי כלה.

התעוררי התעוריי,
כי בא אורך קומי אורי,
עורי עורי שיר דברי,
כבוד ה' עלייך נגלה.