מילות השיר:
יש מקום באומן מקודש מאוד מאוד
שם שוכן לו צדיק הוא יחיד ומיוחד
בראש השנה אם שרים לו את הניגון
אז רבי נחמן הוא ממציא לך תיקון.
נשיר בקצב, נשכח כל עצב
ובתפילה גדולה תמיד תהיה שמח
ביום, בלילה בשם בוטח
וכל העצב מיד ממך בורח

אומן אומן מקבלים פה נחמה
רבי נחמן מתקן את הנשמה
את הייאוש ממך הוא לוקח,
אם תבוא עצוב מכאן תצא שמח

באנו כאן לאומן לפני השם הכל יכול
להיות בשמחה ולקבל תיקון גדול
לרקוד בקצב ולשכוח מהזמן
רבינו נחמן הוא רועה כה נאמן
הוא כך משיח תורה תשגיח
ואם רק תאמינו אז יבוא משיח
ביום רק מתפלל נושא תפילה לאל
ובזכות רבינו יבוא הגואל!

אומן אומן מקבלים פה נחמה
רבי נחמן מתקן את הנשמה
את הייאוש ממך הוא לוקח,
אם תבוא עצוב מכאן תצא שמח