מילות השיר:
יש מישהו בחלד
שמכוון את כל הנתיבים
מדליק לנו אורות של כוכבים
בורא כל העולם
פותח את ידינו
נותן ברכה על פני האדמה
הוא המשיב לי את הנשמה
הוא מלך העולם

הוא יודע כל נפש
שומע בקשב תפילה
ואין כמוהו אל...

מלך העולם
אתה האל ואין עוד מלבדך
חזק אותי לעד
בדרכך באהבה גדולה
מלך העולם
אתה האל ואין עוד מלבדך
חזק אותי לעד
בדרכך באמונה שלמה
כי אתה בליבי ואתה בתוכי לעולם...לעולם...

אתה הוא אלוקינו
אתה שזוקף את הכפופים
אתה נותן כוחות לעייפים
בורא כל העולם
באהבה שולח
את השמחה לכל הילדים
שומע את כאב הבודדים
מלך העולם

הוא יודע כל נפש
שומע בקשב תפילה
ואין כמוהו אל...

מלך העולם...