מילות השיר:
ברוך ה' ביום, ברוך ה' בלילה.
ברוך ה' בשכבנו, ברוך ה' בקומנו.

ומלוך עלינו לעולם ועד..

אלוקינו שבשמים יחד שמך וקיים מלכותך תמיד ומלוך עלינו לעולם ועד