מילות השיר:
קה ריבון עלם ועלמיא, אנת הוא מלכא מלך מלכיא
עובד גבורתך ותמהיא, שפר קדמך להחויא
שבחין אסדר צפרא ורמשא, לך אלקא קדישא די ברא כל נפשא
עירין קדישין ובני אנשא, חיות ברא ועופי שמיא
רברבין עובדיך ותקיפין, מכיך רמיא וזקיף כפיפין
לו יחיה גבר שנין אלפין, לא יעול גבורתך בחושבניא