מילות השיר:
המלך המרומם לבדו מאז המשובח והמפואר המתנשא מימות עולם.
אלוקי עלם ברחמיך הרבים רחם עלינו רחם עלינו