מילות השיר:
אשירה לה' בחיי, אזמרה לאלוקי בעודי
יערב עליו שיחי, אנוכי אשמח בה'