מילות השיר:
ליל סדר אחרון בגטו ורשה
היה מוישל'ה,
מוישל'ה האחרון שנותר בגטו ורשה,
שואל את אבא 'מה נשתנה'.
"מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות",
למה הלילה הזה כה ארוך ונורא
מכל הלילות שעברו?
וכשמוישל'ה את כל הקושיות שואל,
ארץ,שמיים,
נדם לו התבל,
שרפים הסו ברעדה וחיל
והאב, האבא, רוצה לענות:
"עבדים היינו..."
ומוישל'ה אומר:
"אבי היקר, עוד קושיה אחת לי משלי והיא:
ארצה לדעת, אבי היקר, האם אחיה בשנה הבאה
לשאול את ה'מה נשתנה'?
האם יישאר ילד יהודי לשאול את ה'מה נשתנה'?
האם יוותר אב יהודי בעולם שישיב: 'עבדים היינו'?"
והשיב האבא:
"לא אדע, לא אדע, לא אדע אם אחיה.
לא אדע, לא אדע אם אתה תחיה.
אך תמיד, תמיד יהיה עוד מוישל'ה בעולם,
שישאל את אבא את ה'מה נשתנה'.
איני יודע אם נזכה לחיות אבל זאת אני יודע:
"כי בשם קֹדשך נשבעת לו
שלא יכבה נרו לעולם ועד"
(מדרש תהילים מזמור יח)