מילות השיר:
אנא ק-ל,רחום וחנון, ארך אפיים,ורב חסד ואמת
ברחמים, ברחמים, תמלוך עלינו ברחמים