מילות השיר:
כה אמר השם אל יתהלל אדם בגבורתו ואל יתהלל עשיר בעושרו
כי אם בזאת יתהלל
השכל וידוע אותי...


השמח בחלקו הוא העשיר הכובש את יצרו הוא הגיבור