מילות השיר:
כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום
לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא.

לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמימה
ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה
ולא מעבר לים היא לאמר מי יעבור לנו אל עבר הים
ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה.

כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו.