מילות השיר:
מי יעלה בהר ה'
ומי יקום במקום קדשו
נקי כפיים ובר לבב
אשר לא נשא לשווא נפשי
ולא נשבע למרמה

ישא ברכה מאת ה'
וצדקה מאלוקי ישעו