מילות השיר:
למה למה למה Why
למה Why פארוואס
נקראת ירושלים?

אברהם אבינו קרא אותו יראה
ומלכי צדק קרא אותו שלם

לפיכך נקראת ירושלים
על שם שני הצדיקים האלה