מילות השיר:
בשם ה' אלוקי ישראל
מימיני מיכאל
ומשמאלי גבריאל
ומלפניי אוריאל
ומאחורי רפאל
ועל ראשי שכינת קל