מילות השיר:
How can I come to try
And thank The One Most High
I call to you
In gratitude

Through all the ups and downs
You've pulled me through somehow
The darkest times
You were by my side

מודים אנחנו לך שאתה הוא ה' אלוקינו

The air that I breathe
The good You've granted me
The hardest times
That make me shine

The tests taht I face
I know that You've placed them
In my life
To reach greater heights

מודים אנחנו לך שאתה הוא ה' אלוקינו