מילות השיר:
כשאור זוהר מתוך הערפל משוך בחוט של חסד
צמאה לך נפשי אליך אלוקי
שואל ממך מתי יבוא הקץ נפשי כמו אש לוחשת
תפילה מלך מתי יגיע כבר האושר
מתי שוב תגלה אהבתך

עוד מחכה לגאולה ובסוף כשהיא תבוא
נמחה את הדמעה ונרגיש כמו בחלום עוד מעט
אור גדול ישטוף את העולם

כשיתגלה אורו על העולם החסד שוב יגיע
תהיה שמחה גדולה ושפע עד בלי די
געגועי נושאים אותי רחוק
נפשי כמו אש בוערת עולה
מלך כבר איבדנו את הדרך
עמך השם זועק מאפילה
מתי מתי תבוא כבר גאולה