מילות השיר:
ולא הפסיק לרדת גשם
לא הפסיקו הדמעות
מבול עצום מהשמים
אלפי טיפות נופלות

גם הדמעות רוצות ללכת לדרכן
לשוב לזרום ובמורד נהר ליד
רוצות הביתה
ובמורד נהר רוצות הביתה
ובמורד לים לשוב הביתה

ולא הפסיק לרדת גשם
לא הפסיקו הדמעות
מבול עצום מהשמים
אלפי טיפות נופלות

גם הן יצאו כדי להגשים את חלומן
גם הן רוצות לשוב אל ארץ מוצאן
לשוב הביתה
ובמורד נהר רוצות הביתה
ובמורד לים לשוב הביתה

כשהדמעות זולגות
חיוך חדש נולד
בצימאונו ישתה הכל
בבת אחת ואז יפתיע
כמו בוקר מהשחור האור יגיע
כן דווקא מהשחור מהפגיע
כמו קשת בענן חיוך יפציע