מילות השיר:
הוי כל צמא לכו למים
ואין מים אלא תורה

שמעו ותחי נפשכם
הטו אוזניכם ולכו אלי