מילות השיר:
בלב נרגש ניגש אליך אל
אותי באהבה תמיד תקבל
הרכנתי ראשי הכרתי בדלותי
מה אומר ואיך אצדיק חיותי

פזמון:
שמע קולנו מלך המלכים
שמור אותנו לבד לא יכולים
רחם עלינו כרחם אב על בנים
הבט אלינו כי אנחנו כה תמימים

אודה ולא אבוש ממך אלי
כי אתה ידעתני מבטן אימי
על חטאי אזיל דמעה למרומים
שתעלה ותכפר על עווני

פזמון...