מילות השיר:
אנא עבדא דקודשא בריך הוא דסגידנא קמה ומקמה דיקר אוריתא