מילות השיר:
קה קלי וגואלי אתיצבה לקראתך
היה ויהיה היה והווה כל גוי אדמתך
זכור נלאה אשר נשאה
והשיבה לאדמתך
סלה אהללך באשרי יושבי ביתך