מילות השיר:
בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון,
כמה יעברון וכמה יבראון.
ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה