מילות השיר:
מלכותך מלכות כל עולמים
וממשלתך בכל דור ודור
כבוד מלכותך יאמרו
וגבורתך ידברו