מילות השיר:
כל בוקר שאני קם מוקדם
אני נזכר באהבתו של ה'
יתברך כל פעם שאני חושב עליו
אני יודע שלא אוכל בלי חסדיו

פזמון:
היכן אני בעולם מול השמים מול
הים היכן אני בעולם שואל

החלון פתוח הפאות עפות
ברוח אני יודע שאין
בלעדיוכיצד אוכל לחדש
נעורי להחזירם אל
הקדושה על ידי שאצעק

פזמון:
היכן אני בעולם מול השמים מול
הים היכן אני בעולם שואל

העתבות לתוכי רוצה לחדור
והחלטתי לא להסס חסמתי
הלב וכל פתחי העור מהחושך
שמנסה להכנס