מילות השיר:
אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש
שבתי בבית ה' כל ימי חיי

פזמון:
לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו

שמע ה' קולי אקרא וחנני
וענני לך אמר לבי בקשו
פני את פניך ה' אבקש

פזמון:
לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו

קווה אל ה' חזק ויאמץ
לבך וקווה אל ה'