מילות השיר:
בתי בחירתי לעד
עד מתי תשבי בדד
שובי אלי באמת ומיד
אשוב גם אני

דודי איך אשוב כאשר דברת
כשבין הגויים אותי פזרת
וגדול כים שברי ונדמה לי
שזכרי נשכח מלפניך

בתי מחי דמעתך
לעולם לא אשכח
הן נשבעתי שאהבתך
לנצח בליבי
דודי אל תסתר פניך
הביאני אל גנך
הן בארץ מדבר ארץ איש
לא עבר הלכתי אחריך

שמעי נא בתי
צרתך היא צרתי
כי מיום שעזבתי את ביתך
לא נכנסתי לביתי
דודי אל נא תלך
המקום גורם והעוון מושך
אך בטוב וברע ובנסיון הבחירה
לא שכחתי את קולך

בתי יותר לא אלך
כי שמעתי את קולך
אשיב בניך לגבולך
ושמחת בישועתי

דודי מה ארכו נדודי
זאבים נושכים וטורפים בני
ראה דמעתם ודמם הנשפך
על מזבח אהבתך

אל תתיאשי
רק עוד רגע תחשי
אותם אכלה ואותך אשים
עטרה לראשי
דודיאין בי כח לחכות
כל הקיצים כלו והשנים חולפות
ראה בעניי ואם לא למעני
עשה למענך

מה אתם מפחדים
הגיעה עת דודים
שמעו בני הענוים
הגיע זמן גאולתכם
אנוכי מוחה את דמעתכם
מעכשיו אני איתכם

דודי מה רבו שמחותי
מכל העולם נקבצו בני
הכל היה שוה הכל היה כדאי
עכשיו אנחנו מבינים
רבונו של עולם יהי רצון מלפניך
שזה יהיה אמת ולא רק שיר
במהרה בימינו