מילות השיר:
השיבה לי ששון ישעך
ורוח נדיבה תסמכני
אל תשליכני מלפניך
ורוח קדשך אל תקח ממני

לב טהור ברא לי אלוקים
ורוח נכון חדש בקרבי

בנה ביתך כבתחילה
כונן בית מקדשך על מכונו
הראנו בבנינו
ושמחנו בתיקונו