מילות השיר:
שירו לה' שיר חדש
כי נפלאות עשה
הושיעה לו ימינו
וזרוע קודשו