מילות השיר:
להיולד מחדש
כזרע שאך זה נבט
תמים פקוח עיניים
רענן כטל השמיים
כולו לשם שמיים