מילות השיר:
התעוררי כי בא אורך קומי אורי
עורי עורי שיר דברי
כבוד ה' עליך נגלה