מילות השיר:
דרוד יקרא לבן עם בת, וינצרכם כמו בבת,
נעים שמכם ולא ישבת, שבו ונוחו ביום שבת

דרוש נוי ואולמי, ואות ישע עשה עמי,
נטע שורק בתוך כרמי, שעה שועת בני עמי

דרוך פורה בתוך בצרה, וגם בבל אשר גברה.
נתוץ צרי באף ועברה, שמע קולי ביום אקרא

אלהים תן במדבר הר, הדס שיטה ברוש תדהר,
ולמזהיר ולנזהר, שלומים תן כמי נהר

הדוך קמי אל קנא, במוג לבב ובמגנה,
ונרחיב פה ונמלאנה, לשוננו לך רנה

דעה חכמה לנפשך, והיא כתר לראשך,
נצור מצוות קדושך, שמור שבת קדשך