מילות השיר:
לא בשמים היא
כי בפיך ובלבבך לעשותו
ולא מעבר לים
לאמר מי יקחה לנו