מילות השיר:
ארזי הלבנון אדירי התורה
בעלי תריסין במשנה ובגמרא
גבורי כח עמליה בטהרה
דמם נשפך ונשתה גבורה

הנם קדושי הרוגי מלכות עשרה ועל אלה אני בוכיה