מילות השיר:
שחר אבקשך צורי ומשגבי
אערוך לפניך שחרי וגם ערבי
לפני גדלתך אעמד ואבהל כי אינך תראה כל מחשבות לבי
מה זה אשר יוכל הלב והלשון לעשות
ומה (כח רוחי) כחי רוחי בתוך קרבי
הנה לך תיטב זמרת אנוש על כן
אודך (ב)עוד תהיה נשמת אלוקה בי