מילות השיר:
אלוקים שיר חדש אשירה לך
בנבל עשור אזמרה לך