מילות השיר:
אין שכינה שורה לא מתוך עצבות.
די שכינה הקדושה רוהט נישט ווען מ'איז טרויעריג.
אלא מתוך שמחה של דבר מצוה.
מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד