מילות השיר:
כאייל תערוג על אפיקי מים,
כן נפשי תערוג אליך אלוקים.
צמאה נפשי לאלוקים לקל חי
מתי אבוא ואראה פני אלוקים.
הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה באמר אלי כל היום איה אלקיך