מילות השיר:
קל נא,
בלשון אשר הזכרת לזוכריך זכור,
בו בלשון הזכירוך,
נא אתה זכור.
ואם המה כאדם עברו ברית מלזכור,
ואתה קל ולא איש,
למה לא תזכור.
בזאת ידעתי כי יש לך לזכור,
אבל תשוח נפשי עד זכור תזכור.
ומה כוחי כי אייחל לקץ זכור.
ומה קיצי כי אאריך נפשי עד שתזכור.
אם לא למעני תזכור,
למענך ולמען ירושלים זכור