מילות השיר:
חביבי חביבי הא-ל המלך הרחמן,
ישלח משיחו הנאמן.
אב הרחמן שמע קולנו
שלח בן דוד ויגאלנו.
נשוב לציון עיר קדשנו
ונשלוט בה ביד רמה.
שמה נתאסף בעיר הבירה
ומחדש ישמע קול שירה.
ואז נדליק המנורה, בבית שוכן מעונה.

ראה בעוני ישראל עמך
והשיבם נא לגבוליך
ואז יראה כל זכוריך שלוש פעמים בשנה.