מילות השיר:
פזמון:
מי זאת עולה מן המדבר
מתרפקת על דודה

תנא דבי רבי ישמעאל אלמלא
לא זכו בני ישראל אלא להקביל
פני אביהם שבשמים פעם אחת בחודש דיים
אמר אביי הלך צריך לאומרה מעומד

פזמון:
מי זאת עולה מן המדבר
מתרפקת על דודה