מילות השיר:
ותחסרהו מעט מאלוהים וכבוד והדר תעטרהו"
"ותחסרהו מעט מאלוהים וכבוד והדר תעטרהו"

הנה ידוע כי כל מה שחסר לאדם,
הן ברוחני הן בגשמי,
החיסרון הוא בהשכינה,
שהוא בחינת אלוהים.

אך כשידע כל זאת:
שהחיסרון הוא למעלה ולמטה,
בודאי יהיה לו צער גדול ועצבות,
ולא יוכל לעבוד השם יתברך בשמחה.

לכך צריך להשיב לעצמו:
מה אני ומה חיי,
כי המלך בעצמו מספר לי החיסרון שלו,
וכי יש כבוד גדול מזה?
וכי יש כבוד גדול מזה?

מתוך כך בא לשמחה גדולה
מתוך כך בא לשמחה גדולה
מתוך כך בא לשמחה גדולה
מתוך כך בא לשמחה גדולה.

וזהו "וכבוד והדר תעטרהו"
שישמח המלך בעצמו נשאו לביתו,

ושם מגלה לו ליבו
ושם מגלה לו ליבו
ושם מגלה לו ליבו.

מתוך כך בא לשמחה גדולה
מתוך כך בא לשמחה גדולה
מתוך כך בא לשמחה גדולה
מתוך כך בא לשמחה גדולה.

ותחסרהו מעט מאלוהים וכבוד והדר תעטרהו