מילות השיר:
אני הולך לבית הכנסת לעבוד את בוראי בשמחה