מילות השיר:
עוד יגור זאב עם כבש
ונמר עם גדי ירבץ
עוד ילך אריה עם ילד
שיקח אותו ביד
כך כתוב שם בנביא
בימות משיח תעלו להר קודשי
כך הוא הבטיח...

פזמון: תתקבל צלותנא
בזמן קריב ובעגלא

מבקשים הרבה שמחה ויראת שמים
את הגשם בעיתו שיהיה כאן מים
שתרבה אהבה ושמחה בינינו
שיגיע ויצמח משיח בית צדקנו

פזמון: תתקבל צלותנא
בזמן קריב ובעגלא

אני שולח לכם את אליה הנביא
לפני בוא יום ה' הגדול והנורא
והשיב לב אבות על בנים
ולב בנים על אבותם