מילות השיר:
אב הרחמן שמע קולנו ה' אלקינו
חוס ורחם עלינו.
וקבל ברחמים וברצון את תפילתינו